Verschillende soorten opvang

Berneplak de Lytse Sinnestrieltsjes biedt grofweg deze flexibele diensten als opvang aan. Daarnaast bieden we noodopvang aan, bijvoorbeeld in verband met een ziekenhuisopname.
Neem contact met ons op voor het bespreken van de mogelijkheden.

Reguliere
kinderopvang

€ 8,46
per uur

Maandag t/m donderdag
Tussen 7.30 en 18.00 uur
Start- en eindtijd in overleg

Meer info >
Flexibele kinderopvang
/40 opvangweken

€ 8,77
per uur

Maandag t/m donderdag
Tussen 7.30-18.00 uur
Start- en eindtijd in overleg

Meer info >

Peuteropvang

€ 8,46
per uur

Maandag t/m donderdag
Tussen 8.30 en 12.30 uur

 
Reguliere vso, bso, vakantie & schoolvrij
€ 7,35
per uur

Maandag t/m donderdag
 Tussen 7.30-18.00
 Start- en eindtijd in overleg

Meer info >

Ouders dragen maar een deel van de kosten. U heeft recht op een (inkomensafhankelijke) tegemoetkoming van de overheid via de Belastingdienst. Voor meer informatie, het aanvragen en/of voor het maken van een proefberekening kunt u een kijkje nemen op https://www.toeslagen.nl.

Komt u er niet uit dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Groepsomvang & Groepsruimte
De kinderen op de dagopvang (0 tot 4 jaar) worden op de begane grond opgevangen. Voor de voor-, naschoolse- en vakantieopvang (4 jaar tot einde basisschool) is de bovenverdieping ingericht. De bovenverdieping wordt tevens gebruikt voor de peuteropvang (2 tot 4 jaar). De ruimtes zijn kindvriendelijk ingericht en brandveilig. Buiten is een beschermde speelplaats en een veilige parkeergelegenheid.

We werken met vaste gediplomeerde pedagogisch medewerkers, die zorg dragen voor een uitdagende speel- en leeromgeving. Ze zijn goed op de hoogte van de ontwikkeling en achtergronden van de kinderen. Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich op zijn/haar manier, met zijn/haar eigen wensen. Wij vinden het belangrijk dat onze zorg samen met de ouders op het kind wordt afgestemd. Ouderbetrokkenheid staat dan ook bij ons centraal.

Berneplak de Lytse Sinnestrieltsjes streeft naar een vaste groep kinderen, zodat de kinderen zich gauw thuis voelen. Doordat we flexibele opvang aanbieden varieert het aantal kindplaatsen.

Dagritme
Het is belangrijk dat uw kind zich vertrouwd en veilig voelt op de groep. Voorspelbaarheid en duidelijkheid dragen daartoe bij. De dagindeling, waarin de dagelijkse activiteiten op vaste momenten terugkeren, biedt de kinderen veel structuur en houvast. In de dagindeling wisselen we periodes van rust af met periodes van actief bezig zijn. De kinderen eten, slapen en spelen op vaste momenten. Natuurlijk hebben baby’s ieder hun eigen ritme, afhankelijk van hun voeding- en slaapbehoefte. Dat ritme verschilt van baby tot baby. In overleg met de ouders wordt zoveel mogelijk het ritme van thuis over genomen.

In de peuteropvang wordt er gewerkt met het taalprogramma Uk & Puk en Tomke. Als voorbereiding op de basisschool werken we met dagritmekaarten en een planbord. Voor de 3+ kinderen hebben we een extra activiteiten aanbod.
Activiteiten
Buiten de vaste momenten kiezen de pedagogisch medewerkers voor andere activiteiten of laten ze de kinderen vrij spelen. De activiteiten zijn vaak afgestemd op een thema en op de jaargetijden, zowel binnen als buiten (dit kan zowel individueel als in groepsverband). In principe spelen we dagelijks buiten en een aantal keren per week maken we een gezamenlijke wandeling. Deze kan door het bos gaan, naar de hertjes, naar de speeltuin of een bezoekje brengen aan de plaatselijk gelegen supermarkt.
Openingstijden
Op maandag t/m donderdag zijn de kinderen welkom van 7.30 – 18.00 uur. Verder is het mogelijk om kinderen vóór 7.30 uur te brengen, maar alleen volgens afspraak. Voor ouders met wisselende diensten bieden we flexibele diensten aan.

Ons kinderdagverblijf is het gehele jaar geopend, uitgezonderd de officiële feestdagen.
Brengen & Halen
Om de continuiteit en de rust op de groepen te waarborgen, streven we naar vaste breng- en haaltijden. We geven er de voorekur aan om te brengen morgens van 7.30 tot 9.00 uur, tussen de middag van 12.30 tot 13.00 uur. Halen kan tussen de middag van 12.30 – 13.00 uur en in de namiddag van 16.30 – 18.00 uur. Met onze flexibele instelling kunnen we in overleg afwijken.

 Tijdens het brengen en halen hebben de pedagogisch medewerkers tijd voor een praatje en in de ochtend staat er koffie en thee voor u klaar.
Oudercontacten
In het belang van de kinderen wordt er veel waarde gehecht aan contact met de ouders. Om het kind optimaal te kunnen begeleiden en verzorgen moeten de ouders op de hoogte zijn van wat er op de opvang gebeurt en moet de pedagogisch medewerker iets afweten van de situatie thuis.

Ieder kind krijgt een mentor toegewezen; deze volgt de ontwikkeling van het kind en is eerste aanspreekpunt ouders. De meeste contacten vinden mondeling plaats bij het brengen en halen van de kinderen.

Voor de kinderen in de dagopvang hebben we ook een schriftelijke informatie uitwisseling (communicatieschrift en groeimap).

Verder kennen we ook nog:

Ouderavonden, Oudergesprekken, Nieuwsbrieven & Facebook

Verder organiseren we geregeld activiteiten met ouders en kinderen (paaseieren zoeken, ouder/kind activiteit, pake en beppe / opa en oma ochtenden).
Oudercommissie
Berneplak de Lytse Sinnestrieltsjes vindt het belangrijk dat de ouders betrokken zijn bij de opvang van hun kind(eren). Ouders worden middels de oudercommissie in de gelegenheid gesteld om mee te denken over de manieren waarop de kwaliteit van de opvang gehandhaafd of eventueel verbeterd kan worden.

Ook wordt de oudercommissie betrokken bij het organiseren van een ouderavond en organiseren ze gezamenlijk met het team activiteiten voor de kinderen en ouders.
 
Interesse in deelname?

Heeft u als ouder interesse in het deelnemen in de oudercommissie? Neem dan contact met ons op om samen te kijken naar de mogelijkheden.